Financiële administratie
Vaak afhankelijk van de aangifte BTW brengt de klant per maand/kwartaal de administratie.
Deze wordt dan verwerkt en de aangifte BTW wordt gedaan.
Per verwerkingsronde weet de klant hoe hij/zij er financieel voorstaat door het meegeven van een balans en resultatenrekening.

Jaarlijks wordt een financieel jaarverslag opgemaakt en de aangifte I.B. verzorgt.

Belastingen
Leuker kunnen ook wij het niet voor u maken, maar wel nog gemakkelijker.
U hoeft er zelf vrijwel niets meer aan te doen.
Verstrek ons alle gegevens en wij verzorgen uw aangifte I.B. Ook voor uw Voorlopige Teruggaaf kunt u bij ons terecht.

Starters
Samen met de startende ondernemer maken wij een bedrijfsplan.
Indien nodig gaan wij mee naar een bank voor de financiering.
‘Carpe Diem’ is er voor de totale oplossing van het financieel- administratieve en het administratief-organisatorische gedeelte.

Salarisadministratie
Deze dienstverlening hebben wij ondergebracht bij New Solution Services.

Schuldsanering
In samenwerking met IMK en de Gemeente waarin betrokkene werkzaam is en het Ministerie van Justitie stellen wij een plan op om tot een schuldsanering te komen in het kader van de bijzondere bijstand zelfstandigen (BBZ).